პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2016 წ. III კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 9 დეკემბერი 2016


წელი