საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2016 წლის III კვარტალი, წინასწარი)

თარიღი: 19 დეკემბერი 2016

წელი