საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2016 წლის IV კვარტალი

თარიღი: 21 მარტი 2017

წელი