საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2017 წლის II კვარტალი, წინასწარი)

თარიღი: 18 სექტემბერი 2017

წელი