მილიონი აშშ დოლარი

წელი 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
სულ 1 039.2 1 837.0 1 729.1 1 650.3 1 962.6 1 265.2 286.1
I კვ 291.8 331.9 343.4 392.2 411.7 323.5 286.1
II კვ 224.1 217.6 493.2 452.1 394.0 403.6  
III კვ 271.6 749.5 531.1 506.5 627.9 367.0  
IV კვ 251.6 538.0 361.3 299.5 529.0 171.0  
*წინასწარი მონაცემები.

წელი