11 მარტი 2022

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2021 წლის წლიური და 2021 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

25 თებერვალი 2022

საქსტატმა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ინტერაქტიული პორტალი შექმნა

სრულად ნახვა

9 დეკემბერი 2021

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2021 წლის III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

8 სექტემბერი 2021

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2021 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

16 აგვისტო 2021

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

9 ივლისი 2021

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საწარმოთა ასაკის მიხედვით

სრულად ნახვა

9 ივნისი 2021

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2021 წლის I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

11 მარტი 2021

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წლის წლიური და 2020 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

9 დეკემბერი 2020

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წლის III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა