8 სექტემბერი 2023

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2023 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2023

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები - 2022 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

9 ივნისი 2023

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2023 წლის I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

10 მარტი 2023

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში 2022 წელი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 დეკემბერი 2022

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2022 წლის III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

8 სექტემბერი 2022

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2022 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2022

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები - 2021 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

9 ივნისი 2022

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2022 წლის I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

11 მარტი 2022

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2021 წლის წლიური და 2021 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა