10 დეკემბერი 2018

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის III კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

10 სექტემბერი 2018

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის II კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2018

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2017 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

11 ივნისი 2018

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის I კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

12 მარტი 2018

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2017 წელი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

11 დეკემბერი 2017

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2017 წლის III კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

8 სექტემბერი 2017

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2017 წლის II კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2017

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2016 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

9 ივნისი 2017

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2017 წლის I კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა