11 მარტი 2015

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2014 წ. (წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 დეკემბერი 2014

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2014 წლის III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 სექტემბერი 2014

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2014 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2014

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2013 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

9 ივნისი 2014

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2014 წლის I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

11 მარტი 2014

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2013 წ. (წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 დეკემბერი 2013

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2013 წლის III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 სექტემბერი 2013

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2013 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2013

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2012 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა