9 დეკემბერი 2013

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2013 წლის III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 სექტემბერი 2013

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2013 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2013

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2012 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

10 ივნისი 2013

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები2013 წლის I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

11 მარტი 2013

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2012წ. (წინასწარი)

სრულად ნახვა

10 დეკემბერი 2012

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2012 წ.III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

10 სექტემბერი 2012

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2012 წ.II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2012

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2011 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

11 ივნისი 2012

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2012 წ. I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა