10 დეკემბერი 2012

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2012 წ.III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

10 სექტემბერი 2012

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2012 წ.II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2012

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2011 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

11 ივნისი 2012

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2012 წ. I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 მარტი 2012

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2011 წ. IVკვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 მარტი 2012

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2011 წ. (წინასწარი)

სრულად ნახვა

12 დეკემბერი 2011

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2011 წ. III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 სექტემბერი 2011

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2011 წ. II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2011

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2010 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა