15 აგვისტო 2017

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2016 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

9 ივნისი 2017

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2017 წლის I კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

10 მარტი 2017

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2016 წლის წლიური, წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 დეკემბერი 2016

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2016 წ. III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

8 სექტემბერი 2016

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2016 წ. II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2016

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2015 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

9 ივნისი 2016

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2016 წ. I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

10 მარტი 2016

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2015 წ.(წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 დეკემბერი 2015

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2015 წ. III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა