12 დეკემბერი 2011

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2011 წ. III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 სექტემბერი 2011

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2011 წ. II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2011

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2010 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

27 ივნისი 2011

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2011 წ. I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

11 მარტი 2011

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

სრულად ნახვა

14 დეკემბერი 2010

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2010 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

14 სექტემბერი 2010

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები2010 წლის II კვარტალი.

სრულად ნახვა

24 აგვისტო 2010

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, 2009 წელი

სრულად ნახვა

15 ივნისი 2010

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, 2010 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა