9 ივნისი 2022

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2022 წლის I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

11 მარტი 2022

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2021 წლის წლიური და 2021 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

25 თებერვალი 2022

საქსტატმა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ინტერაქტიული პორტალი შექმნა

სრულად ნახვა

9 დეკემბერი 2021

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2021 წლის III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

8 სექტემბერი 2021

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2021 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

16 აგვისტო 2021

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

9 ივლისი 2021

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საწარმოთა ასაკის მიხედვით

სრულად ნახვა

9 ივნისი 2021

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2021 წლის I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

11 მარტი 2021

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წლის წლიური და 2020 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა