11 მარტი 2021

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წლის წლიური და 2020 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

9 დეკემბერი 2020

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წლის III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

8 სექტემბერი 2020

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

17 აგვისტო 2020

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

9 ივნისი 2020

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წლის I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

10 მარტი 2020

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წლის წლიური და 2019 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

9 დეკემბერი 2019

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წლის III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 სექტემბერი 2019

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2019

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის წლიური, დაზუსტებული)

სრულად ნახვა