15 აგვისტო 2016

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2015 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

9 ივნისი 2016

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2016 წ. I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

10 მარტი 2016

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2015 წ.(წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 დეკემბერი 2015

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2015 წ. III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 სექტემბერი 2015

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2015 წ. II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

17 აგვისტო 2015

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები2014 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

9 ივნისი 2015

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2015 წ. I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

11 მარტი 2015

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2014 წ. (წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 დეკემბერი 2014

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2014 წლის III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა