მილიონი აშშ დოლარი

  2015 2016 2017 2018 2019 2020*(იანვარი-სექტემბერი)
საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 9 508.4 9 459.0 10 802.4 12 741.3 13 315.4 8 121.0
საქონლის რეგისტრირებული ექსპორტი (FOB) 2 204.2 2 117.1 2 745.7 3 379.7 3 798.4 2 403.5
საქონლის რეგისტრირებული იმპორტი (CIF) 7 304.2 7 341.9 8 056.6 9 361.6 9 516.9 5 717.6
საგარეო ვაჭრობის სალდო -5 100.0 -5 224.7 -5 310.9 -5 981.8 -5 718.5 -3 314.1
ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 1 602.5 1 620.4 2 007.8 2 226.2 2 324.5 1 720.4
*წინასწარი მონაცემები.
საგარეო ვაჭრობის პორტალი

წელი