მილიონი აშშ დოლარი

  2016 2017 2018 2019 2020          2021*  2022* იანვარი-მაისი
საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 9 459.0 10 802.9 12 741.5 13 317.6 11 396.3 14 347.4 6 933.6
საქონლის რეგისტრირებული ექსპორტი (FOB) 2 117.1 2 745.7 3 379.7 3 798.4 3 343.4 4 242.3 2 112.1
საქონლის რეგისტრირებული იმპორტი (CIF) 7 341.9 8 057.2 9 361.8 9 519.2 8 052.9 10 105.1 4 821.5
საგარეო ვაჭრობის სალდო -5 224.7 -5 311.4 -5 982.1 -5 720.8 -4 709.4 -5 862.8 -2 709.4
ადგილობრივი ექსპორტი 1 620.4 2 007.8 2 226.2 2 324.5 2 408.1 3 127.1 1 599.5
*წინასწარი მონაცემები.
საგარეო ვაჭრობის პორტალი

წელი