19 მაისი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წლის იანვარი-აპრილი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 მაისი 2022

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2022 წლის იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა

13 მაისი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წლის იანვარი-აპრილი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

19 აპრილი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წ. იანვარი-მარტი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 აპრილი 2022

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2022 წ. იანვარი-მარტი

სრულად ნახვა

13 აპრილი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წლის იანვარი-მარტი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

21 მარტი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წ. იანვარი-თებერვალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 მარტი 2022

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2022 წ. იანვარი-თებერვალი

სრულად ნახვა

14 მარტი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წლის იანვარი-თებერვალი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა