19 ოქტომბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წ. იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

13 ოქტომბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-სექტემბერი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

21 სექტემბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-აგვისტო (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 სექტემბერი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წ. იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა

14 სექტემბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-აგვისტო (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წ. იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

17 აგვისტო 2020

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა