19 ნოემბერი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

13 ნოემბერი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-ოქტომბერი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

21 ოქტომბერი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-სექტემბერი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

19 სექტემბერი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-აგვისტო (წინასწარი)

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-აგვისტო (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-ივლისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

13 აგვისტო 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-ივლისი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

19 ივლისი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-ივნისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა