13 ნოემბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 სექტემბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-აგვისტო (წინასწარი)

სრულად ნახვა

20 აგვისტო 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

13 აგვისტო 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 ივლისი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-ივნისი

სრულად ნახვა

13 ივლისი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-ივნისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა