19 თებერვალი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

13 თებერვალი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი (წინასწარი შედეგები)

სრულად ნახვა

21 იანვარი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წელი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 დეკემბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-ნოემბერი

სრულად ნახვა

13 დეკემბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-ოქტომბერი

სრულად ნახვა

13 ნოემბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა