13 ივლისი 2023

საქონლით საგარეო ვაჭრობა საქართველოში 2023 წლის იანვარი-ივნისი (ექსპრეს მონაცემე...

სრულად ნახვა

19 ივნისი 2023

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2023 წლის იანვარი-მაისი

სრულად ნახვა

19 ივნისი 2023

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - 2023 წლის იანვარი-მაისი

სრულად ნახვა

13 ივნისი 2023

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2023 წლის იანვარი-მაისი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

19 მაისი 2023

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2023 წლის იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა

19 მაისი 2023

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - 2023 წლის იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა

15 მაისი 2023

საქონლით საგარეო ვაჭრობა საქართველოში 2023 წლის იანვარი-აპრილი (ექსპრეს მონაცემე...

სრულად ნახვა

20 აპრილი 2023

საქონლით საგარეო ვაჭრობა საქართველოში 2023 წლის იანვარ-მარტი (წინასწარი შედეგები...

სრულად ნახვა

20 აპრილი 2023

საქართველოს ადგილობრივი ექსპორტი 2023 წლის იანვარ-მარტი (წინასწარი შედეგები)

სრულად ნახვა