22 იანვარი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წელი

სრულად ნახვა

15 იანვარი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წელი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 დეკემბერი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-ნოემბერი

სრულად ნახვა

13 დეკემბერი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

20 ნოემბერი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-ოქტომბერი

სრულად ნახვა

13 ნოემბერი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

13 ოქტომბერი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 სექტემბერი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა