13 დეკემბერი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

20 ნოემბერი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-ოქტომბერი

სრულად ნახვა

13 ნოემბერი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

13 ოქტომბერი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 სექტემბერი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-აგვისტო (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 აგვისტო 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

14 აგვისტო 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა