13 მარტი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-თებერვალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

13 თებერვალი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

20 იანვარი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წელი

სრულად ნახვა

16 იანვარი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წ. იანვარი-დეკემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 დეკემბერი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წლის იანვარი-ნოემბერი

სრულად ნახვა

13 დეკემბერი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წ. იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 ნოემბერი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წლის იანვარი-ოქტომბერი

სრულად ნახვა

14 ნოემბერი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა