20 აგვისტო 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

13 აგვისტო 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 ივლისი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-ივნისი

სრულად ნახვა

13 ივლისი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-ივნისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 ივნისი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-მაისი

სრულად ნახვა

13 ივნისი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-მაისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 მაისი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა

14 მაისი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-აპრილი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 აპრილი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-მარტი

სრულად ნახვა