13 აპრილი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-მარტი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 მარტი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-თებერვალი

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

13 თებერვალი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

22 იანვარი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წელი

სრულად ნახვა

15 იანვარი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წელი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 დეკემბერი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-ნოემბერი

სრულად ნახვა

13 დეკემბერი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

20 ნოემბერი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-ოქტომბერი

სრულად ნახვა