20 იანვარი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წელი

სრულად ნახვა

15 იანვარი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წელი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 დეკემბერი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წლის იანვარი-ნოემბერი

სრულად ნახვა

14 დეკემბერი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წ. იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 ნოემბერი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წლის იანვარი-ოქტომბერი

სრულად ნახვა

13 ნოემბერი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 ოქტომბერი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წლის იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

13 ოქტომბერი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 სექტემბერი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წლის იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა