13 თებერვალი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

20 იანვარი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წელი

სრულად ნახვა

16 იანვარი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წ. იანვარი-დეკემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 დეკემბერი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წლის იანვარი-ნოემბერი

სრულად ნახვა

13 დეკემბერი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წ. იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 ნოემბერი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წლის იანვარი-ოქტომბერი

სრულად ნახვა

14 ნოემბერი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წლის იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

13 ოქტომბერი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა