15 მაისი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-აპრილი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 აპრილი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-მარტი

სრულად ნახვა

13 აპრილი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-მარტი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

20 მარტი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-თებერვალი

სრულად ნახვა

13 მარტი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-თებერვალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

13 თებერვალი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

20 იანვარი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წელი

სრულად ნახვა

16 იანვარი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წ. იანვარი-დეკემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა