19 მაისი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წლის იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა

13 მაისი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წ. იანვარი-აპრილი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 აპრილი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წლის იანვარი-მარტი

სრულად ნახვა

13 აპრილი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წ. იანვარი-მარტი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 მარტი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წლის იანვარი-თებერვალი

სრულად ნახვა

14 მარტი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წ. იანვარი-თებერვალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

15 თებერვალი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წ. იანვარი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

20 იანვარი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წელი

სრულად ნახვა