21 იანვარი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წელი

სრულად ნახვა

15 იანვარი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 დეკემბერი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-ნოემბერი

სრულად ნახვა

16 დეკემბერი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 ნოემბერი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-ოქტომბერი

სრულად ნახვა

17 ნოემბერი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 ოქტომბერი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

16 ოქტომბერი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 სექტემბერი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა