17 თებერვალი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 იანვარი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ.

სრულად ნახვა

16 იანვარი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 დეკემბერი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წლის იანვარი-ნოემბერი

სრულად ნახვა

16 დეკემბერი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი–ნოემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

25 ნოემბერი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-ოქტომბერი

სრულად ნახვა

18 ნოემბერი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი–ოქტომბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 ოქტომბერი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

16 ოქტომბერი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი–სექტემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა