16 დეკემბერი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 ნოემბერი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-ოქტომბერი

სრულად ნახვა

17 ნოემბერი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 ოქტომბერი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

16 ოქტომბერი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 სექტემბერი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა

16 სექტემბერი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-აგვისტო (წინასწარი)

სრულად ნახვა

25 აგვისტო 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

18 აგვისტო 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა