24 ივლისი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-ივნისი

სრულად ნახვა

16 ივლისი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-ივნისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 ივნისი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-მაისი

სრულად ნახვა

16 ივნისი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-მაისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

23 მაისი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა

16 მაისი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-აპრილი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 აპრილი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-მარტი

სრულად ნახვა

16 აპრილი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-მარტი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 მარტი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-თებერვალი

სრულად ნახვა