16 ივლისი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-ივნისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 ივნისი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-მაისი

სრულად ნახვა

17 ივნისი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-მაისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 მაისი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა

16 მაისი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-აპრილი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 აპრილი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-მარტი

სრულად ნახვა

16 აპრილი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-მარტი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

25 მარტი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-თებერვალი

სრულად ნახვა

18 მარტი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-თებერვალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა