24 ოქტომბერი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

16 ოქტომბერი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი–სექტემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 სექტემბერი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა

16 სექტემბერი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი–აგვისტო (წინასწარი)

სრულად ნახვა

26 აგვისტო 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

16 აგვისტო 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი–ივლისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 ივლისი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-ივნისი

სრულად ნახვა

16 ივლისი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-ივნისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 ივნისი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-მაისი

სრულად ნახვა