16 სექტემბერი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი–აგვისტო (წინასწარი)

სრულად ნახვა

26 აგვისტო 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

16 აგვისტო 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი–ივლისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 ივლისი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-ივნისი

სრულად ნახვა

16 ივლისი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-ივნისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 ივნისი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-მაისი

სრულად ნახვა

17 ივნისი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-მაისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 მაისი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა

16 მაისი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-აპრილი (წინასწარი)

სრულად ნახვა