23 მარტი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი-თებერვალი

სრულად ნახვა

16 მარტი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები (2012 წლის თებერვალი)

სრულად ნახვა

24 თებერვალი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

16 თებერვალი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები (2012 წლის იანვარი)

სრულად ნახვა

24 იანვარი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წელი

სრულად ნახვა

17 იანვარი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები ( 2011 წლის წინასწარი)

სრულად ნახვა

23 დეკემბერი 2011

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წ. იანვარი-ნოემბერი

სრულად ნახვა

24 ნოემბერი 2011

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წ. იანვარი-ოქტომბერი

სრულად ნახვა

24 ოქტომბერი 2011

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წ. იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა