24 სექტემბერი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა

18 სექტემბერი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები (2012 წლის აგვისტო)

სრულად ნახვა

24 აგვისტო 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

16 აგვისტო 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები (2012 წლის ივლისი)

სრულად ნახვა

24 ივლისი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი-ივნისი

სრულად ნახვა

25 ივნისი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი-მაისი

სრულად ნახვა

18 ივნისი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები (2012 წლის მაისი)

სრულად ნახვა

24 მაისი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა

16 მაისი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები (2012 წლის აპრილი)

სრულად ნახვა