16 თებერვალი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები (2012 წლის იანვარი)

სრულად ნახვა

24 იანვარი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წელი

სრულად ნახვა

17 იანვარი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები ( 2011 წლის წინასწარი)

სრულად ნახვა

23 დეკემბერი 2011

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წ. იანვარი-ნოემბერი

სრულად ნახვა

24 ნოემბერი 2011

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წ. იანვარი-ოქტომბერი

სრულად ნახვა

24 ოქტომბერი 2011

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წ. იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

23 სექტემბერი 2011

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წ. იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა

24 აგვისტო 2011

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წ. იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

16 აგვისტო 2011

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა