16 მაისი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები (2012 წლის აპრილი)

სრულად ნახვა

24 აპრილი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი-მარტი

სრულად ნახვა

18 აპრილი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები (2012 წლის მარტი)

სრულად ნახვა

23 მარტი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი-თებერვალი

სრულად ნახვა

16 მარტი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები (2012 წლის თებერვალი)

სრულად ნახვა

24 თებერვალი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

16 თებერვალი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები (2012 წლის იანვარი)

სრულად ნახვა

24 იანვარი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წელი

სრულად ნახვა

17 იანვარი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები ( 2011 წლის წინასწარი)

სრულად ნახვა