18 დეკემბერი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წ. იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

26 ნოემბერი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წ. იანვარი-ოქტომბერი

სრულად ნახვა

16 ნოემბერი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 ოქტომბერი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

16 ოქტომბერი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები (2012 წლის სექტემბერი)

სრულად ნახვა

24 სექტემბერი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა

18 სექტემბერი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები (2012 წლის აგვისტო)

სრულად ნახვა

24 აგვისტო 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

16 აგვისტო 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები (2012 წლის ივლისი)

სრულად ნახვა