16 მაისი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-აპრილი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 აპრილი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-მარტი

სრულად ნახვა

16 აპრილი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-მარტი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

25 მარტი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-თებერვალი

სრულად ნახვა

18 მარტი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-თებერვალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

25 თებერვალი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი

სრულად ნახვა

18 თებერვალი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

25 იანვარი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წ.

სრულად ნახვა

18 იანვარი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წ. (წინასწარი)

სრულად ნახვა