21 აპრილი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წლის იანვარი-მარტი

სრულად ნახვა

14 აპრილი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წ. იანვარი-მარტი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

23 მარტი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წლის იანვარი-თებერვალი

სრულად ნახვა

13 მარტი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წ. იანვარი-თებერვალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

23 თებერვალი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

13 თებერვალი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წ. იანვარი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 იანვარი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წელი

სრულად ნახვა

15 იანვარი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 დეკემბერი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-ნოემბერი

სრულად ნახვა