21 აგვისტო 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, 2015 წლის იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

13 აგვისტო 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 ივლისი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წლის იანვარი-ივნისი

სრულად ნახვა

15 ივლისი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014

სრულად ნახვა

13 ივლისი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წ. იანვარი-ივნისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

22 ივნისი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წლის იანვარი-მაისი

სრულად ნახვა

15 ივნისი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წ. იანვარი-მაისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 მაისი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წლის იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა

13 მაისი 2015

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წ. იანვარი-აპრილი (წინასწარი)

სრულად ნახვა