25 აგვისტო 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

18 აგვისტო 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 ივლისი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-ივნისი

სრულად ნახვა

16 ივლისი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-ივნისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 ივნისი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-მაისი

სრულად ნახვა

16 ივნისი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-მაისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

23 მაისი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა

16 მაისი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-აპრილი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 აპრილი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-მარტი

სრულად ნახვა