19 სექტემბერი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-აგვისტო (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 აგვისტო 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

14 აგვისტო 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 ივლისი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-ივნისი

სრულად ნახვა

13 ივლისი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-ივნისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 ივნისი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-მაისი

სრულად ნახვა

13 ივნისი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-მაისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 მაისი 2017

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა