19 აგვისტო 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წლის იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 ივლისი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წლის იანვარი-ივნისი

სრულად ნახვა

15 ივლისი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015

სრულად ნახვა

13 ივლისი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წ. იანვარი-ივნისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

20 ივნისი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წლის იანვარი-მაისი

სრულად ნახვა

13 ივნისი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წ. იანვარი-მაისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 მაისი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წლის იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა

13 მაისი 2016

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წ. იანვარი-აპრილი (წინასწარი)

სრულად ნახვა