3 ივნისი 2014

ინფლაცია საქართველოში, 2014 წლის მაისი

სრულად ნახვა

30 მაისი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 აპრილი

სრულად ნახვა

28 მაისი 2014

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან არსებული ახლადარჩეული საბჭოს პირველ...

სრულად ნახვა

27 მაისი 2014

დასაქმება და უმუშევრობა 2013 წელი (წლიური)

სრულად ნახვა

23 მაისი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა

20 მაისი 2014

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2014 წლის I კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

16 მაისი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-აპრილი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 მაისი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2014 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

10 მაისი 2014

საქსტატის თანამშრომლებმა გამწვანების აქციაში მონაწილეობა მიიღეს

სრულად ნახვა

8 მაისი 2014

საკოორდინაციო სამთავრობო კომისიამ მოსახლეობის აღწერის კითხვარები დაამტკიცა

სრულად ნახვა

2 მაისი 2014

ინფლაცია საქართველოში, 2014 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2014

საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2014 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 მარტი

სრულად ნახვა

24 აპრილი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-მარტი

სრულად ნახვა

16 აპრილი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-მარტი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 აპრილი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2014 წლის მარტი

სრულად ნახვა

14 აპრილი 2014

2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერისთვის დონორებმა დახმარება გამოყვეს

სრულად ნახვა

10 აპრილი 2014

საქსტატის დელეგაციის ვიზიტი საფრანგეთში

სრულად ნახვა

4 აპრილი 2014

იმერეთის რეგიონში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოები იწყება

სრულად ნახვა

3 აპრილი 2014

ინფლაცია საქართველოში, 2014 წლის მარტი

სრულად ნახვა

31 მარტი 2014

2013 წლის ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები

სრულად ნახვა

31 მარტი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 თებერვალი

სრულად ნახვა

28 მარტი 2014

საქსტატის თანამშრომლების ტრენინგი

სრულად ნახვა

28 მარტი 2014

საქსტატი ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევას იწყებს

სრულად ნახვა