24 ოქტომბერი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

16 ოქტომბერი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2014 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2014

ინფლაცია საქართველოში, 2014 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

1 ოქტომბერი 2014

ბიზნეს სექტორი, 2013 წელი

სრულად ნახვა

1 ოქტომბერი 2014

არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევა 2013 წელი

სრულად ნახვა

30 სექტემბერი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 აგვისტო

სრულად ნახვა

30 სექტემბერი 2014

საქსტატმა მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობის აღწერა დაასრულა

სრულად ნახვა

29 სექტემბერი 2014

საქსტატისა და შვედეთის სტატისტიკის ერთობლივი პროექტის მიმდინარეობის შეჯამება

სრულად ნახვა

24 სექტემბერი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა

18 სექტემბერი 2014

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2014 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

16 სექტემბერი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-აგვისტო (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 სექტემბერი 2014

მაღალმთიან რეგიონებში აღწერა დაიწყო

სრულად ნახვა

15 სექტემბერი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2014 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

9 სექტემბერი 2014

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2014 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2014

ბიზნეს სექტორი, 2014 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2014

ინფლაცია საქართველოში, 2014 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

29 აგვისტო 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 ივლისი

სრულად ნახვა

25 აგვისტო 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2014

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2014 წლის II კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

18 აგვისტო 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2014

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში2014 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2014

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2013 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

12 აგვისტო 2014

საქსტატის თანამშრომლებმა ლეიკემიით დაავადებული ბავშვებისთვის სისხლი გაიღეს

სრულად ნახვა