16 ნოემბერი 2023

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2023

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

27 ოქტომბერი 2023

საფოსტო და საკურიერო საქმიანობის საწარმოთა გამოკვლევის შედეგები - 2022

სრულად ნახვა

17 ოქტომბერი 2023

არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გამოკვლევის შედეგები 2022 წელ...

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2023

არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები - 2022

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2023

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები - (2022 წელი)

სრულად ნახვა

4 სექტემბერი 2023

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები - (2023 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

16 აგვისტო 2023

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

15 ივნისი 2023

სასაკლაოების,ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგე...

სრულად ნახვა