17 მაისი 2024

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

5 მარტი 2024

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები - (2023 წლის IV კვარტალი)

სრულად ნახვა

16 თებერვალი 2024

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

4 დეკემბერი 2023

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები - (2023 წლის III კვარტალი)

სრულად ნახვა

16 ნოემბერი 2023

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2023

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

27 ოქტომბერი 2023

საფოსტო და საკურიერო საქმიანობის საწარმოთა გამოკვლევის შედეგები - 2022

სრულად ნახვა

17 ოქტომბერი 2023

არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გამოკვლევის შედეგები 2022 წელ...

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2023

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები - (2022 წელი)

სრულად ნახვა