სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2010 წლის I კვარტალი 30 აპრილი 2010

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2009 წლის IV კვარტალი 31 მარტი 2010

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2009 წლის III კვარტალი 31 დეკემბერი 2009

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2009 წლის II კვარტალი 30 სექტემბერი 2009

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2009 წლის I კვარტალი 30 ივნისი 2009

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2008 წლის IV კვარტალი 31 მარტი 2009

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2008 წლის III კვარტალი 31 ოქტომბერი 2008

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2008 წლის II კვარტალი 31 ივლისი 2008

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2008 წლის I კვარტალი 30 აპრილი 2008

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2007 წლის IV კვარტალი 31 იანვარი 2008

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2007 წლის III კვარტალი 31 ოქტომბერი 2007

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2007 წლის II კვარტალი 31 ივლისი 2007

წელი