30 იანვარი 2013

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, დეკემბერი 2012

სრულად ნახვა

25 იანვარი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წ.

სრულად ნახვა

18 იანვარი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წ. (წინასწარი)

სრულად ნახვა

17 იანვარი 2013

საქსტატის 2012 წლის საქმიანობის ანგარიში

სრულად ნახვა

15 იანვარი 2013

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2012 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

14 იანვარი 2013

საქსტატმა საწარმოთა 2012 წლის IV კვარტალის გამოკვლევის საველე სამუშაოები დაიწყო

სრულად ნახვა

11 იანვარი 2013

საქსტატმა სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის საველე სამუშაოები დაიწყო

სრულად ნახვა

8 იანვარი 2013

საქსტატმა საწარმოთა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის 2012 წლის IV კვარტალის სტა...

სრულად ნახვა

3 იანვარი 2013

ინფლაცია საქართველოში, 2012 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

31 დეკემბერი 2012

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2012 ნოემბერი

სრულად ნახვა

24 დეკემბერი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წ. იანვარი-ნოემბერი

სრულად ნახვა

19 დეკემბერი 2012

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2012 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

18 დეკემბერი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წ. იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

10 დეკემბერი 2012

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2012 წ.III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

5 დეკემბერი 2012

საერთაშორისო მისია საქსტატში

სრულად ნახვა

4 დეკემბერი 2012

ბიზნეს სექტორი, 2012 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

3 დეკემბერი 2012

ინფლაცია საქართველოში, 2012 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2012

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ოქტომბერი 2012

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2012

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2012 ოქტომბერი

სრულად ნახვა

29 ნოემბერი 2012

მონაცემთა გავრცელების ახალი სისტემა საქსტატში

სრულად ნახვა

26 ნოემბერი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წ. იანვარი-ოქტომბერი

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2012

საქსტატში მონაცემთა გავრცელების ახალი სისტემა იქმნება

სრულად ნახვა

16 ნოემბერი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 ნოემბერი 2012

მთლიანი შიდა პროდუქტი 2011 წელს (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა