2 მაისი 2014

ინფლაცია საქართველოში, 2014 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2014

საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2014 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 მარტი

სრულად ნახვა

24 აპრილი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-მარტი

სრულად ნახვა

16 აპრილი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-მარტი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 აპრილი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2014 წლის მარტი

სრულად ნახვა

14 აპრილი 2014

2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერისთვის დონორებმა დახმარება გამოყვეს

სრულად ნახვა

10 აპრილი 2014

საქსტატის დელეგაციის ვიზიტი საფრანგეთში

სრულად ნახვა

5 აპრილი 2014

აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოები იმერეთში

სრულად ნახვა

4 აპრილი 2014

იმერეთის რეგიონში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოები იწყება

სრულად ნახვა

3 აპრილი 2014

ინფლაცია საქართველოში, 2014 წლის მარტი

სრულად ნახვა

31 მარტი 2014

2013 წლის ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები

სრულად ნახვა

31 მარტი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 თებერვალი

სრულად ნახვა

28 მარტი 2014

საქსტატის თანამშრომლების ტრენინგი

სრულად ნახვა

28 მარტი 2014

საქსტატი ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევას იწყებს

სრულად ნახვა

24 მარტი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-თებერვალი

სრულად ნახვა

20 მარტი 2014

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2013 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

17 მარტი 2014

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-თებერვალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

14 მარტი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2014 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

11 მარტი 2014

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2013 წ. (წინასწარი)

სრულად ნახვა

6 მარტი 2014

ბიზნეს სექტორი, 2013 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

4 მარტი 2014

ინფლაცია საქართველოში, 2014 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

4 მარტი 2014

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოებ...

სრულად ნახვა

28 თებერვალი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 იანვარი

სრულად ნახვა