3 ივლისი 2013

ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

28 ივნისი 2013

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2013 მაისი

სრულად ნახვა

26 ივნისი 2013

საერთაშორისო მისიის შეფასების ანგარიში

სრულად ნახვა

24 ივნისი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-მაისი

სრულად ნახვა

21 ივნისი 2013

2014 წლის საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოები იწ...

სრულად ნახვა

19 ივნისი 2013

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2013 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

19 ივნისი 2013

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2013 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

17 ივნისი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-მაისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

14 ივნისი 2013

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2013 წლის მაისი

სრულად ნახვა

10 ივნისი 2013

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები2013 წლის I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

4 ივნისი 2013

ბიზნეს სექტორი, 2013 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

3 ივნისი 2013

ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის მაისი

სრულად ნახვა

30 მაისი 2013

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2013 აპრილი

სრულად ნახვა

27 მაისი 2013

დასაქმება და უმუშევრობა 2012 წელი (წლიური)

სრულად ნახვა

24 მაისი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა

22 მაისი 2013

თანამშრომლობა პოლონეთის სტატისტიკის სამსახურთან

სრულად ნახვა

21 მაისი 2013

შვედეთის სტატისტიკის მისია საქსტატში

სრულად ნახვა

17 მაისი 2013

შეხვედრა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის წარმომადგენლებთან

სრულად ნახვა

16 მაისი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-აპრილი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

16 მაისი 2013

შეხვედრა გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) აღმასრულებელ დირექტორთან

სრულად ნახვა

15 მაისი 2013

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2013 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

15 მაისი 2013

შეხვედრა პოლონელ დიპლომატებთან

სრულად ნახვა

10 მაისი 2013

საქსტატმა ინფლაციის საველე სამუშაოები დაიწყო

სრულად ნახვა

2 მაისი 2013

ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის აპრილი

სრულად ნახვა