30 აპრილი 2013

საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2013

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2013 მარტი

სრულად ნახვა

29 აპრილი 2013

დონორთა კონფერენცია მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერაზე

სრულად ნახვა

25 აპრილი 2013

საქსტატში ახალი გრძელვადიანი მრჩეველი ჩამოვიდა

სრულად ნახვა

24 აპრილი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-მარტი

სრულად ნახვა

22 აპრილი 2013

მოსახლეობის საყოველთაო აღწერასთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

სრულად ნახვა

17 აპრილი 2013

საქსტატს ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ექსპერტე...

სრულად ნახვა

16 აპრილი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-მარტი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 აპრილი 2013

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2013 წლის მარტი

სრულად ნახვა

5 აპრილი 2013

დადგინდა საქართველოს მოსახლეობის მომდევნო საყოველთაოაღწერის ჩატარების თარიღი

სრულად ნახვა

5 აპრილი 2013

მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014

სრულად ნახვა

4 აპრილი 2013

შვედეთის სტატისტიკის გენერალური დირექტორის ვიზიტი საქსტატში

სრულად ნახვა

3 აპრილი 2013

ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის მარტი

სრულად ნახვა

29 მარტი 2013

2012 წლის ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები

სრულად ნახვა

29 მარტი 2013

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2013 თებერვალი

სრულად ნახვა

27 მარტი 2013

საქსტატმა რეგიონული სტატისტიკის პუბლიკაცია მოამზადა

სრულად ნახვა

26 მარტი 2013

ენერგეტიკული ბალანსის სტატისტიკური მონაცემები

სრულად ნახვა

25 მარტი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-თებერვალი

სრულად ნახვა

22 მარტი 2013

ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის წლიური ანგარიში სტატისტიკის შესახებ

სრულად ნახვა

22 მარტი 2013

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი

სრულად ნახვა

20 მარტი 2013

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2012 წლის IV კვარტალი და 2012 წელი

სრულად ნახვა

18 მარტი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-თებერვალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 მარტი 2013

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2013 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

11 მარტი 2013

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2012წ. (წინასწარი)

სრულად ნახვა