4 ივლისი 2011

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

სრულად ნახვა

4 ივლისი 2011

ყოველთვიური ინფლაცია, 2011 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

1 ივლისი 2011

საქსტატი ბიზნეს რეგისტრის აქტუალიზების სტატისტიკურ გამოკვლევას იწყებს

სრულად ნახვა

1 ივლისი 2011

საქსტატმა საწარმოთა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის 2011 წლის II კვარტალის სტა...

სრულად ნახვა

30 ივნისი 2011

საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა გაიზარდა

სრულად ნახვა

30 ივნისი 2011

საქსტატი საწარმოთა II კვარტლის გამოკვლევას იწყებს

სრულად ნახვა

28 ივნისი 2011

სტატისტიკის განვითარების ეროვნული სტრატეგია

სრულად ნახვა

28 ივნისი 2011

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 მაისი

სრულად ნახვა

27 ივნისი 2011

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2011 წ. I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

24 ივნისი 2011

პრეს რელიზი 24.06.2011. საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წ. იანვარი-მაისი

სრულად ნახვა

20 ივნისი 2011

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2011 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

16 ივნისი 2011

საქსტატის თანამშრომლების ვიზიტი ლიტვაში

სრულად ნახვა

14 ივნისი 2011

საქსტატი საქართველოს საერთაშორისო შედარებების სისტემაში ჩართვაზე მუშაობს

სრულად ნახვა

13 ივნისი 2011

საქსტატსა და საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი...

სრულად ნახვა

10 ივნისი 2011

საქსტატი ეროვნული ანგარიშების ხარისხის გაუმჯობესებაზე მუშაობს

სრულად ნახვა

8 ივნისი 2011

საქსტატისა და შვედეთის სტატისტიკის სამსახურის სამწლიანი თანამშრომლობა იწყება

სრულად ნახვა

3 ივნისი 2011

2011 წლის მაისის ინფლაცია საქართველოში

სრულად ნახვა

31 მაისი 2011

2010 წლის ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები

სრულად ნახვა

31 მაისი 2011

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 აპრილი

სრულად ნახვა

30 მაისი 2011

შემოსავლები და ხარჯები (პრეს რელიზი)

სრულად ნახვა

27 მაისი 2011

დასაქმება და უმუშევრობა 2010 წელი (წლიური)

სრულად ნახვა

25 მაისი 2011

პრეს რელიზი 25.05.2011. საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წ. იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა

23 მაისი 2011

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა და მსოფლიო ბანკის სემინარი _ სტატის...

სრულად ნახვა

20 მაისი 2011

საქსტატი ახალ შენობაში გადავიდა

სრულად ნახვა