16 ოქტომბერი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები (2012 წლის სექტემბერი)

სრულად ნახვა

11 ოქტომბერი 2012

საქსტატმა საწარმოთა 2012 წლის III კვარტალის გამოკვლევა დაიწყო

სრულად ნახვა

10 ოქტომბერი 2012

საქსტატმა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის 2012 წლის III კვარტალის სტატისტიკური გ...

სრულად ნახვა

5 ოქტომბერი 2012

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მონაცემთა შეგროვების ელექტრონულ მეთოდ...

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2012

ინფლაცია საქართველოში, 2012 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

2 ოქტომბერი 2012

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2012 აგვისტო

სრულად ნახვა

2 ოქტომბერი 2012

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, აგვისტო 2012

სრულად ნახვა

24 სექტემბერი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა

18 სექტემბერი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები (2012 წლის აგვისტო)

სრულად ნახვა

18 სექტემბერი 2012

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2012 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

12 სექტემბერი 2012

საქსტატში პირადი სტატისტიკოსის სისტემა დაინერგა

სრულად ნახვა

10 სექტემბერი 2012

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2012 წ.II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

6 სექტემბერი 2012

შეხვედრა ბიზნეს ასოციაციაში

სრულად ნახვა

4 სექტემბერი 2012

ბიზნეს სექტორი, 2012 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2012

ინფლაცია საქართველოში, 2012 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

31 აგვისტო 2012

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2012 ივლისი

სრულად ნახვა

30 აგვისტო 2012

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ივლისი 2012

სრულად ნახვა

29 აგვისტო 2012

ინფორმაცია ახალ კლასიფიკატორზე გადასვლასთან დაკავშირებით

სრულად ნახვა

24 აგვისტო 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

16 აგვისტო 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები (2012 წლის ივლისი)

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2012

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2011 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

10 აგვისტო 2012

საქსტატის თანამშრომელთა ტრენინგი

სრულად ნახვა

3 აგვისტო 2012

ინფლაცია საქართველოში, 2012 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

31 ივლისი 2012

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2012 ივნისი

სრულად ნახვა