3 მაისი 2011

ყოველთვიური ინფლაცია, 2011 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

29 აპრილი 2011

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 მარტი

სრულად ნახვა

26 აპრილი 2011

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წ. იანვარი-მარტი

სრულად ნახვა

19 აპრილი 2011

საქსტატი რეგიონალურ კონფერენციაში მონაწილეობს

სრულად ნახვა

14 აპრილი 2011

საქსტატის თანამშრომლებს სერტიფიკატები გადაეცათ

სრულად ნახვა

12 აპრილი 2011

საქსტატი ინფლაციის დათვლის პროცესს მთლიანად ელექტრონულად განახორციელებს

სრულად ნახვა

12 აპრილი 2011

სსიპ-საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) აცხადებს საჯარო აუქცი...

სრულად ნახვა

6 აპრილი 2011

საქსტატმა საწარმოთა I კვარტლის გამოკვლევა დაიწყო

სრულად ნახვა

5 აპრილი 2011

საქსტატმა საწარმოთა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის 2011 წლის I კვარტალის სტატ...

სრულად ნახვა

4 აპრილი 2011

ყოველთვიური ინფლაცია, 2011 წლის მარტი

სრულად ნახვა

31 მარტი 2011

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 თებერვალი

სრულად ნახვა

31 მარტი 2011

თებერვლის ეკონომიკური ზრდის ტენდენცია

სრულად ნახვა

24 მარტი 2011

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა (2011წ. იანვარ–თებერვალი)

სრულად ნახვა

21 მარტი 2011

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2010 წელს

სრულად ნახვა

21 მარტი 2011

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2010 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

18 მარტი 2011

საქსტატმა საწარმოთა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის წლიური სტატისტიკური გამოკვლე...

სრულად ნახვა

17 მარტი 2011

საქსტატმა საწარმოთა წლიური გამოკვლევა დაიწყო

სრულად ნახვა

15 მარტი 2011

საქართველოს ათასწლეულის ფონდმა და „საქსტატმა” სამწლიანი თანამშრომლობის შედეგები...

სრულად ნახვა

11 მარტი 2011

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

სრულად ნახვა

11 მარტი 2011

ინფლაცია საქართველოში, 2011 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

7 მარტი 2011

ბიზნეს სექტორი, 2010 IV კვარტალი

სრულად ნახვა

1 მარტი 2011

საქსტატი ფასების სტატისტიკის კვლევის თანამედროვე ელექტრონულ მეთოდებზე გადადის

სრულად ნახვა

1 მარტი 2011

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

24 თებერვალი 2011

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, 2011 წლის იანვარი

სრულად ნახვა