20 მარტი 2012

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2011 წელი

სრულად ნახვა

19 მარტი 2012

ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები

სრულად ნახვა

16 მარტი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები (2012 წლის თებერვალი)

სრულად ნახვა

16 მარტი 2012

განმარტებები სამომხმარებლო კალათის განახლებასთან დაკავშირებით

სრულად ნახვა

14 მარტი 2012

საქსტატმა ბაზრების, ბაზრობების და ბაზრობის ტიპის საწარმოების წლიური გამოკვლევა...

სრულად ნახვა

14 მარტი 2012

აუქციონი N7

სრულად ნახვა

13 მარტი 2012

საქსტატმა საწარმოთა წლიური გამოკვლევის საველე სამუშაოები დაიწყო

სრულად ნახვა

12 მარტი 2012

საქართველოს და აზერბაიჯანის სტატისტიკურ სამსახურებს შორის ურთიერთგაგების მემორა...

სრულად ნახვა

9 მარტი 2012

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2011 წ. IVკვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 მარტი 2012

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2011 წ. (წინასწარი)

სრულად ნახვა

5 მარტი 2012

ბიზნეს სექტორი, 2011 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

2 მარტი 2012

საქსტატში ქ. თბილისის ინტერვიუერთა სარეზერვო ბაზა იქმნება

სრულად ნახვა

2 მარტი 2012

ინფლაცია საქართველოში, 2012 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

2 მარტი 2012

ქართველი სტატისტიკოსების ვიზიტი შვედეთში

სრულად ნახვა

29 თებერვალი 2012

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, იანვარი 2012

სრულად ნახვა

29 თებერვალი 2012

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2012 იანვარი

სრულად ნახვა

24 თებერვალი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2012

აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ექსპერტების ვიზიტი საქსტატში

სრულად ნახვა

16 თებერვალი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები (2012 წლის იანვარი)

სრულად ნახვა

10 თებერვალი 2012

ცოცხალი ცხვრის ექსპორტი 2011 წელს

სრულად ნახვა

8 თებერვალი 2012

ნატურალური თაფლის ექსპორტი 2011 წელს

სრულად ნახვა

7 თებერვალი 2012

მინერალური წყლის ექსპორტი 2011 წელს

სრულად ნახვა

6 თებერვალი 2012

მობილური ტელეფონების იმპორტი 2011 წელს

სრულად ნახვა

3 თებერვალი 2012

ინფლაცია საქართველოში,2012 წლის იანვარი

სრულად ნახვა