7 თებერვალი 2012

მინერალური წყლის ექსპორტი 2011 წელს

სრულად ნახვა

6 თებერვალი 2012

მობილური ტელეფონების იმპორტი 2011 წელს

სრულად ნახვა

3 თებერვალი 2012

ინფლაცია საქართველოში,2012 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

2 თებერვალი 2012

ღვინის ექსპორტი 2011 წელს

სრულად ნახვა

1 თებერვალი 2012

სტატისტიკური კრებული “საქართველოს ეროვნული ანგარიშები 2010”

სრულად ნახვა

31 იანვარი 2012

მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი 2011 წელს

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2012

2011 წლის დეკემბრის ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2012

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 დეკემბერი

სრულად ნახვა

24 იანვარი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წელი

სრულად ნახვა

20 იანვარი 2012

შემცირდა ძირითადი დემოგრაფიული მონაცემების გამოქვეყნების ვადები

სრულად ნახვა

17 იანვარი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები ( 2011 წლის წინასწარი)

სრულად ნახვა

16 იანვარი 2012

მეთოდოლოგიური სიახლეები სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების კვლევაში

სრულად ნახვა

13 იანვარი 2012

წლიური მთლიანი შიდა პროდუქტის გამოქვეყნების ვადები მცირდება

სრულად ნახვა

12 იანვარი 2012

საქსტატის დელეგაცია შვედეთის სტატისტიკაში

სრულად ნახვა

11 იანვარი 2012

საქსტატმა საწარმოთა 2011 წლის IV კვარტალის სტატისტიკური გამოკვლევა დაიწყო

სრულად ნახვა

5 იანვარი 2012

საქსტატის 2011 წლის საქმიანობის შეჯამება და გეგმები 2012 წლისთვის

სრულად ნახვა

3 იანვარი 2012

ინფლაცია საქართველოში,2011 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

30 დეკემბერი 2011

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 ნოემბერი

სრულად ნახვა

23 დეკემბერი 2011

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წ. იანვარი-ნოემბერი

სრულად ნახვა

21 დეკემბერი 2011

სამომხმარებლო კალათის განახლება

სრულად ნახვა

19 დეკემბერი 2011

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2011 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

16 დეკემბერი 2011

ტრენინგი სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის განვითარებისათვის

სრულად ნახვა

15 დეკემბერი 2011

სასწავლო ტრენინგი საქსტატში

სრულად ნახვა

13 დეკემბერი 2011

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორ...

სრულად ნახვა