19 მარტი 2010

სამომხმარებლო ფასების რეგისტრაცია

სრულად ნახვა

18 მარტი 2010

სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების წლიური გამოკვლევა

სრულად ნახვა

18 მარტი 2010

საწარმოთა (არაფინანსური კორპორაციების სექტორი) წლიური გამოკვლევა

სრულად ნახვა

16 მარტი 2010

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2009 წელი, კვარტალური (წინასწარი)

სრულად ნახვა

16 მარტი 2010

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2009 წელი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

12 მარტი 2010

შეხვედრა ბიზნეს ასოციაციასთან

სრულად ნახვა

6 მარტი 2010

ინფლაციის დონე 2010 წლის თებერვალში

სრულად ნახვა

1 მარტი 2010

პრეს-რელიზი 01.03.2010

სრულად ნახვა

13 თებერვალი 2010

საქართველოს პარლამენტმა საქსტატის საბჭოს კანდიდატურები დაამტკიცა

სრულად ნახვა

11 თებერვალი 2010

საქართველოს პარლამენტში საქსტატთან არსებული საბჭოს წევრთა კანდიდატურების განხილ...

სრულად ნახვა

6 თებერვალი 2010

2010 წლის იანვრის ინფლაცია საქართველოში

სრულად ნახვა

5 თებერვალი 2010

2010 წლის იანვრის ინფლაცია

სრულად ნახვა