12 დეკემბერი 2011

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2011 წ. III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

5 დეკემბერი 2011

ბიზნეს სექტორი, 2011 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

1 დეკემბერი 2011

ინფლაცია საქართველოში,2011 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2011

სტატისტიკის განვითარების პირველი ეროვნული სტრატეგიის პრეზენტაცია

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2011

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 ოქტომბერი

სრულად ნახვა

29 ნოემბერი 2011

მთლიანი შიდა პროდუქტი 2010 წელს (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

24 ნოემბერი 2011

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წ. იანვარი-ოქტომბერი

სრულად ნახვა

9 ნოემბერი 2011

საქართველოში ევროსტატის მაღალი დონის კონფერენცია გაიმართება

სრულად ნახვა

3 ნოემბერი 2011

ინფლაცია საქართველოში,2011 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

31 ოქტომბერი 2011

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 სექტემბერი

სრულად ნახვა

24 ოქტომბერი 2011

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წ. იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

17 ოქტომბერი 2011

ბიზნეს სექტორი 2010 წელი

სრულად ნახვა

17 ოქტომბერი 2011

არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევა, 2010

სრულად ნახვა

11 ოქტომბერი 2011

ძირითად კაპიტალში განხორციელებული ინვესტიციების დეტალური გამოკვლევა

სრულად ნახვა

6 ოქტომბერი 2011

ლიტველი სტატისტიკოსების ვიზიტი საქსტატში

სრულად ნახვა

5 ოქტომბერი 2011

საქსტატმა საწარმოთა სტატისტიკური და საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის კვარტალური გ...

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2011

ყოველთვიური ინფლაცია, 2011 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2011

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (სსფ) მისია საქართველოში

სრულად ნახვა

29 სექტემბერი 2011

აგვისტოს ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება

სრულად ნახვა

28 სექტემბერი 2011

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 აგვისტო

სრულად ნახვა

28 სექტემბერი 2011

შეხვედრა საერთაშორისო სავაჭრო პალატასთან

სრულად ნახვა

27 სექტემბერი 2011

საქსტატის შეხვედრა აშშ საელჩოს ეკონომიკურ ჯგუფთან

სრულად ნახვა

23 სექტემბერი 2011

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წ. იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა

22 სექტემბერი 2011

სასწავლო ტრენინგები საქსტატის თბილისის ბიუროს თანამშრომლებისათვის

სრულად ნახვა