3 აპრილი 2013

ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის მარტი

სრულად ნახვა

29 მარტი 2013

2012 წლის ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები

სრულად ნახვა

29 მარტი 2013

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2013 თებერვალი

სრულად ნახვა

27 მარტი 2013

საქსტატმა რეგიონული სტატისტიკის პუბლიკაცია მოამზადა

სრულად ნახვა

26 მარტი 2013

ენერგეტიკული ბალანსის სტატისტიკური მონაცემები

სრულად ნახვა

25 მარტი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-თებერვალი

სრულად ნახვა

22 მარტი 2013

ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის წლიური ანგარიში სტატისტიკის შესახებ

სრულად ნახვა

22 მარტი 2013

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი

სრულად ნახვა

20 მარტი 2013

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2012 წლის IV კვარტალი და 2012 წელი

სრულად ნახვა

18 მარტი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-თებერვალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 მარტი 2013

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2013 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

11 მარტი 2013

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2012წ. (წინასწარი)

სრულად ნახვა

6 მარტი 2013

ბიზნეს სექტორი, 2012 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

4 მარტი 2013

ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

1 მარტი 2013

„საქსტატი“ და ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ენერგეტიკული მონა...

სრულად ნახვა

1 მარტი 2013

მემორანდუმის გაფორმება

სრულად ნახვა

28 თებერვალი 2013

საქსტატმა სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი გამოკვლევის IV კვარტალის წინასწარი შედე...

სრულად ნახვა

28 თებერვალი 2013

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2013 იანვარი

სრულად ნახვა

26 თებერვალი 2013

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორის ვიზიტი გაერ...

სრულად ნახვა

25 თებერვალი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი

სრულად ნახვა

22 თებერვალი 2013

საქსტატში კენიის დელეგაცია იმყოფებოდა

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2013

FAO-ს ექსპერტის ვიზიტი საქსტატში

სრულად ნახვა

18 თებერვალი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2013

საქსტატმა სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსის წონები განაახლა

სრულად ნახვა