30 სექტემბერი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 აგვისტო

სრულად ნახვა

29 აგვისტო 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 ივლისი

სრულად ნახვა

31 ივლისი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

30 ივნისი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 მაისი

სრულად ნახვა

30 მაისი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 აპრილი

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 მარტი

სრულად ნახვა

31 მარტი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 თებერვალი

სრულად ნახვა

28 თებერვალი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 იანვარი

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2013 დეკემბერი

სრულად ნახვა