31 მარტი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 თებერვალი

სრულად ნახვა

28 თებერვალი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 იანვარი

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2013 დეკემბერი

სრულად ნახვა

31 დეკემბერი 2013

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ნოემბერი 2013

სრულად ნახვა

29 ნოემბერი 2013

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2013 ოქტომბერი

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2013

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2013 სექტემბერი

სრულად ნახვა

30 სექტემბერი 2013

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2013 აგვისტო

სრულად ნახვა

30 აგვისტო 2013

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2013 ივლისი

სრულად ნახვა

31 ივლისი 2013

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2013 ივნისი

სრულად ნახვა