30 ნოემბერი 2012

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ოქტომბერი 2012

სრულად ნახვა

17 ოქტომბერი 2012

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, სექტემბერი 2012

სრულად ნახვა

2 ოქტომბერი 2012

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, აგვისტო 2012

სრულად ნახვა

30 აგვისტო 2012

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ივლისი 2012

სრულად ნახვა

18 ივლისი 2012

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ივნისი 2012

სრულად ნახვა

29 ივნისი 2012

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, მაისი 2012

სრულად ნახვა

30 მაისი 2012

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, აპრილი 2012

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2012

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, მარტი 2012

სრულად ნახვა

30 მარტი 2012

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, თებერვალი 2012

სრულად ნახვა