30 ივნისი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის მაისი

სრულად ნახვა

30 მაისი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

28 აპრილი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის მარტი

სრულად ნახვა

30 მარტი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

29 თებერვალი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

29 იანვარი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

30 სექტემბერი 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

31 აგვისტო 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის ივლისი

სრულად ნახვა