30 დეკემბერი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 ნოემბერი

სრულად ნახვა

1 დეკემბერი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 ოქტომბერი

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 სექტემბერი

სრულად ნახვა

30 სექტემბერი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 აგვისტო

სრულად ნახვა

29 აგვისტო 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 ივლისი

სრულად ნახვა

31 ივლისი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

30 ივნისი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 მაისი

სრულად ნახვა

30 მაისი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 აპრილი

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2014

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2014 მარტი

სრულად ნახვა