29 დეკემბერი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

19 დეკემბერი 2017

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2017 წლის III კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

15 ნოემბერი 2017

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2016 წლის წლიური, დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

29 სექტემბერი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

18 სექტემბერი 2017

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2017 წლის II კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

30 აგვისტო 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

31 ივლისი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის ივნისი

სრულად ნახვა