29 იანვარი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

30 დეკემბერი 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

30 სექტემბერი 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

31 აგვისტო 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

30 ივლისი 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

30 ივნისი 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის მაისი

სრულად ნახვა

29 მაისი 2015

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 აპრილი

სრულად ნახვა